كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) دكتررحمت سخني

دكتررحمت سخني
[ شناسنامه ]
نکات حياتي براي ديابتي ها ...... دوشنبه 87/2/30
CVA يا سکته مغزي و توصيه به بيماران ...... شنبه 87/2/21
عوامل مؤثر در ايجاد سرطان پستان ...... دوشنبه 87/1/12
ITP چه نوع بيماري است ؟ ...... دوشنبه 86/12/13
عوامل تغذيه اي موثر در ميزان چربي خون ...... چهارشنبه 86/12/8
آندومتريوزيس چيست؟ Endometriosis ...... سه شنبه 86/11/23
معتبرترين سايتهاي مرجع پزشکي جهان ...... يكشنبه 86/11/14
خواب سالم ...... سه شنبه 86/10/25
تغذيه در بيماران سينوزيتي ...... چهارشنبه 86/9/21
تاتو دشمن زنان زيبا ...... جمعه 86/8/25
ديابت و انواع انسولين ...... دوشنبه 86/8/21
چگونگي تشخيص هپاتيت B ...... پنج شنبه 86/7/12
گلوکوم يا آب سياه ...... پنج شنبه 86/7/12
توصيه هاي لازم براي بيماران رواني در هنگام ترخيص از بيمارستان رو ...... دوشنبه 86/6/26
مهار فيزيكي بيمار رواني ...... دوشنبه 86/6/26
<      1   2   3   4   5      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها