كل عناوين نوشته هاي دكتررحمت سخني

دكتررحمت سخني
[ شناسنامه ]
شايعترين علل کاهش تمايل به سکس در زنان شهري female sexual power ...... دوشنبه 96/10/25
مشاوره پزشكي با دكترسخني فقط از طريق جي ميل ...... دوشنبه 95/12/23
شرايط درخواست مشاوره پزشکي رايگان اينترنتي دکتر رحمت سخني ...... پنج شنبه 94/2/10
بيماري فتق يا هرني و عوارض آنها ...... شنبه 90/11/29
توصيه به پزشكان :خويشاوندان خود را معالجه نكنيد ! ...... پنج شنبه 90/4/9
كاهنده هاي ميل جنسي مردان ...... پنج شنبه 90/4/9
هيولايي بنام STDsيا بيماريهاي جنسي ...... چهارشنبه 90/2/21
بيماران اورژانسي در يك نگاه ...... پنج شنبه 88/7/23
روابط جنسي روزانه خود را افزايش دهيد!! ...... يكشنبه 88/4/14
آموزش جنسي در باره انزال زودرس مردان و درمان آن ...... شنبه 88/3/30
آموزش جنسي براي تازه عروسها و تازه دامادهاHymen ...... يكشنبه 87/5/27
  ==>   ليست آرشيو شده ها