كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) دكتررحمت سخني

دكتررحمت سخني
[ شناسنامه ]
درمان ديابت با قرصهاي ضد ديابت ...... پنج شنبه 87/6/28
كاملترين هرم غذايي درديابتي ها ...... سه شنبه 87/6/26
گروهها ي پايه غذايي ديابتي ها در يك نگاه ...... سه شنبه 87/6/26
اصول كامل تغذيه درديابتي ها ...... سه شنبه 87/6/26
شيرين کننده ها دربيماري ديابت ...... سه شنبه 87/6/26
رژيم غذايي ديابت نوع دوم به زبان ساده ...... سه شنبه 87/6/26
رژيم غذايي ديابت نوع اول ...... سه شنبه 87/6/26
کاهش وزن رمز موفقيت درمان ديابت ...... سه شنبه 87/6/26
استوما و انواع آن در پزشكي stoma ...... جمعه 87/6/15
افسردگي در اثر کمبود مواد معدني ...... سه شنبه 87/6/5
درمان افسردگي با ويتامينها ...... سه شنبه 87/6/5
درمان هموروئيد يا بواسيرها ...... چهارشنبه 87/5/16
تشخيص و پيشگيري هموروئيد يابواسير ...... چهارشنبه 87/5/16
هموروئيد بيماري آزاردهنده ...... چهارشنبه 87/5/16
Medical and Scientific Journal Web Sites ...... دوشنبه 87/5/7
<      1   2   3   4   5      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها